มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19

อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม รองอธิการบดีประจำพื้นที่ศูนย์นนทบุรี และ อาจารย์เฉลิม ขุนเอียด ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มอบหมายให้งานบริการและส่งเสริมการศึกษา ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบุคลากรและผู้เข้ามาติดต่อก่อนเข้าพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารเรียน ห้องปฎิบัติการ ห้องสำนักงาน ลิฟต์ ราวบันได ประตู จุดสัมผัสสาธารณะต่าง ๆ อาคารบ้านพักสวัสดิการ ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

ภาพ : งานบริการและส่งเสริมการศึกษา  เรียบเรียง : อภิเษก จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี152 ครั้ง

Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์นนทบุรี 02-526-6467
 • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 73
 • หน่วยบุคลากร 02-525-2685
 • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
 • หน่วยการเงิน 02-526-5045
 • หน่วยสารบรรณ 02-525-2684
 • โทรสาร 02-525-2682
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 12 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 312 ครั้ง
 • ปีนี้ : 4226 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 4837 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ