มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19

อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม รองอธิการบดีประจำพื้นที่ศูนย์นนทบุรี และ อาจารย์เฉลิม ขุนเอียด ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มอบหมายให้งานบริการและส่งเสริมการศึกษา ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบุคลากรและผู้เข้ามาติดต่อก่อนเข้าพื้นที่ พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารบ้านพักสวัสดิการ เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรค ลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

ภาพ : งานบริการและส่งเสริมการศึกษา  เรียบเรียง : อภิเษก  จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี150 ครั้ง

Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์นนทบุรี 02-526-6467
 • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 73
 • หน่วยบุคลากร 02-525-2685
 • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
 • หน่วยการเงิน 02-526-5045
 • หน่วยสารบรรณ 02-525-2684
 • โทรสาร 02-525-2682
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 14 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 314 ครั้ง
 • ปีนี้ : 4228 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 4839 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ