โครงการอาหารไทย 4 ภาค ประจำปี 2564

อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม รองอธิการบดีประจำพื้นที่ศูนย์นนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอาหารไทย 4 ภาค ประจำปี 2564 จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการฯ เพื่อให้เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของอาหารไทยและอาหารท้องถิ่น ซึ่งในปีนี้เป็นขนมจีนน้ำพริก แกงไตปลา น้ำเงี้ยว น้ำยาป่า และเครื่องดื่มน้ำสมุนไพร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารราชมงคล ๓๖ (ริมน้ำ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

ภาพ / เรียบเรียง : อภิเษก   จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี119 ครั้ง

Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์นนทบุรี 02-526-6467
 • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 73
 • หน่วยบุคลากร 02-525-2685
 • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
 • หน่วยการเงิน 02-526-5045
 • หน่วยสารบรรณ 02-525-2684
 • โทรสาร 02-525-2682
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 10 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 300 ครั้ง
 • ปีนี้ : 4214 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 4825 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ