โครงการสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดโครงการสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ ทำบุญถวายภัตตาหารเพล (ถวายปิ่นโต) ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่ พระภิกษุสงฆ์ และบำเพ็ญกุศลให้คณาจารย์ที่ล่วงลับ โดย อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม รองอธิการบดีประจำพื้นที่ศูนย์นนทบุรี ผู้แทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้ดำรงอยู่สืบไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารราชมงคล ๓๖ (ริมน้ำ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

ภาพ / เรียบเรียง : อภิเษก จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี119 ครั้ง

Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์นนทบุรี 02-526-6467
 • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 73
 • หน่วยบุคลากร 02-525-2685
 • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
 • หน่วยการเงิน 02-526-5045
 • หน่วยสารบรรณ 02-525-2684
 • โทรสาร 02-525-2682
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 1 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 301 ครั้ง
 • ปีนี้ : 4215 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 4826 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ