คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กับองค์การบริหารส่วนตำบล ๕ ตำบล ได้แก่ ตำบลคลองขวาง ตำบลทวีวัฒนา ตำบลไทรน้อย ตำบลไทรใหญ่ และตำบลราษฏร์นิยม เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

จัดทำโดย : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์135 ครั้ง

Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์นนทบุรี 02-526-6467
 • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 73
 • หน่วยบุคลากร 02-525-2685
 • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
 • หน่วยการเงิน 02-526-5045
 • หน่วยสารบรรณ 02-525-2684
 • โทรสาร 02-525-2682
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 2 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 302 ครั้ง
 • ปีนี้ : 4216 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 4827 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ