การประชุมหารือการย้ายองค์พระวิษณุกรรม

อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม รองอธิการบดีประจำพื้นที่ศูนย์นนทบุรี ประธานการประชุมหารือการย้ายองค์พระวิษณุกรรม พร้อมด้วย คณบดีและรองคณบดีจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ คณะศิลปศาสตร์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ผู้แทนคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เข้าร่วมประชุม เนื่องจากมีการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

ภาพ / เรียบเรียง : อภิเษก  จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี131 ครั้ง

Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์นนทบุรี 02-526-6467
 • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 73
 • หน่วยบุคลากร 02-525-2685
 • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
 • หน่วยการเงิน 02-526-5045
 • หน่วยสารบรรณ 02-525-2684
 • โทรสาร 02-525-2682
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 6 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 306 ครั้ง
 • ปีนี้ : 4220 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 4831 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ