ประชุมการยื่นข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility

ศูนย์อำนวยความสะดวกโครงการ Talent Mobility จัดประชุมการยื่นข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 21031 อาคาร 21 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ) โดยมี ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง หัวหน้าศูนย์อำนวยความสะดวกโครงการ Talent Mobility เป็นประธานในที่ประชุม

 137 ครั้ง

Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์นนทบุรี 02-526-6467
 • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 73
 • หน่วยบุคลากร 02-525-2685
 • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
 • หน่วยการเงิน 02-526-5045
 • หน่วยสารบรรณ 02-525-2684
 • โทรสาร 02-525-2682
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 9 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 309 ครั้ง
 • ปีนี้ : 4223 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 4834 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ