ประชุมเตรียมความพร้อมการลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้แทนคณบดี ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างคณบดี ๖ คณะ กับเทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล ๕๐ ตำบล ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) (โดยจะลงนามบันทึกข้อตกลง วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา)

ภาพ / เรียบเรียง : อภิเษก  จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร  กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

ข้อมูลจาก : นายอภิเษก บานแย้ม


121 ครั้ง

Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์นนทบุรี 02-526-6467
 • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 73
 • หน่วยบุคลากร 02-525-2685
 • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
 • หน่วยการเงิน 02-526-5045
 • หน่วยสารบรรณ 02-525-2684
 • โทรสาร 02-525-2682
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 11 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 311 ครั้ง
 • ปีนี้ : 4225 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 4836 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ