ข่าวประชาสัมพันธ์
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี สวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี | 176 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๔ | 106 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 90 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2564 | 100 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี สวัสดีปีใหม่ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู มทร.สุวรรณภูมิ นนทบุรี | 95 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สมาคมศิษย์เก่า มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี สวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีประจำพื้นที่ศูนย์นนทบุรี | 99 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย สวัสดีปีใหม่ องคมนตรี | 115 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย สวัสดีปีใหม่ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ | 96 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี แนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี | 108 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ V-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วนระบบดิจิทัล | 95 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี แนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี | 105 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การทำบันทึกข้อตกลงเพื่อการพัฒนากำลังคนดิจิทัลด้านความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์ | 122 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี แนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี | 109 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการบัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) | 112 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีมอบทุนการศึกษาจากทุนสงเคราะห์นักเรียนช่างกลนนทบุรี | 123 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ | 111 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา | 111 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เยี่ยมชม บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด | 163 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ | 102 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔ | 141 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ให้กับ โรงพยาบาลบางบัวทอง ๒ | 90 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) | 94 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง | 95 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านโลจิสติกส์และระบบราง | 95 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี | 122 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมการลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ | 120 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมชี้แจงการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) | 174 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมการยื่นข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility | 136 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU.) และประชุมวิพากษ์หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี | 133 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมหารือการย้ายองค์พระวิษณุกรรม | 131 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 | 120 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย | 135 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี | 119 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอาหารไทย 4 ภาค ประจำปี 2564 | 119 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19 | 149 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19 | 151 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์นนทบุรี 02-526-6467
 • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 73
 • หน่วยบุคลากร 02-525-2685
 • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
 • หน่วยการเงิน 02-526-5045
 • หน่วยสารบรรณ 02-525-2684
 • โทรสาร 02-525-2682
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 8 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 308 ครั้ง
 • ปีนี้ : 4222 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 4833 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ