นายเฉลิม ขุนเอียด

Mr.Chalerm Khunead
รองอธิการบดี
Vice President

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี มุ่งเน้นการให้บริการและผลิตบัณฑิต เพื่อให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

นางณัฐกานต์ ม่วงเขียว

Mrs.Nattakarn Mungktrw
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
Director of Office of Resource Management Division, Nonthaburi

“กองบริหารทรัพยากรนนทบุรีมุ่งเน้นการให้บริการและสนับสนุนการผลิตบัณฑิต เพื่อให้มหาวิทยาลัย ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวสารอื่นๆ

ดูทั้งหมด

Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

  • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 71
  • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
  • หน่วยสารบรรณ 02-525-2682
  • หน่วยการเงิน 02-526-5045
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 43 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1435 ครั้ง
  • ปีนี้ : 5937 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 11080 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ