นายเฉลิม ขุนเอียด

Mr.Chalerm Khunead
รองอธิการบดี
Vice President

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี มุ่งเน้นการให้บริการและผลิตบัณฑิต เพื่อให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

นางณัฐกานต์ ม่วงเขียว

Mrs.Nattakarn Mungktrw
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
Director of Office of Resource Management Division, Nonthaburi

“กองบริหารทรัพยากรนนทบุรีมุ่งเน้นการให้บริการและสนับสนุนการผลิตบัณฑิต เพื่อให้มหาวิทยาลัย ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ข่าวประชาสัมพันธ์

Link อื่นๆ

ข้อมูล อื่นๆ


Card 1

ดูทั้งหมด

Card 2

Title

Text

Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์นนทบุรี 02-526-6467
 • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 73
 • หน่วยบุคลากร 02-525-2685
 • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
 • หน่วยการเงิน 02-526-5045
 • หน่วยสารบรรณ 02-525-2684
 • โทรสาร 02-525-2682
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 1 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 807 ครั้ง
 • ปีนี้ : 608 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 5751 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ